• 09125850680
  • تهران _ رباط کریم و شهر پرند

بلاگ

ادامه مطلب
فاضلاب چیست

فاضلاب چیست

فاضلاب چیست و دلیل تولید فاضلاب‌ها چه چیزی می‌باشد؟ به مجموعه ای از آب‌های مصرف شده در محیط های کشاورزی صنعتی تجاری و... که دارای مواد آلانده هستند فاضلاب یا ...