• 09125850680
  • تهران _ رباط کریم و شهر پرند

گرفتگی فاضلاب شهری رباط کریم

گرفتگی فاضلاب شهری رباط کریم

گرفتگی فاضلاب شهری رباط کریم

گرفتگی فاضلاب جاده اصلی رباط کریم که همراه با کف کش و تانکر این مشکل با زودترین تایم برطرف شد

مشتری

نام شرکت

خلق شده توسط

شرکت رشیدی

مهارت ها

ماشین آلات

پروژ ه های دیگر

پروژه منزل مسکونی اقای احمدی

پروژه منزل مسکونی اقای احمدی

منزل مسکونی اقای خوشنام

منزل مسکونی اقای خوشنام

شهرک رباط کریم

شهرک رباط کریم